2% parama Kalvarijos meno mokyklai

DĖL PARAMOS KALVARIJOS MENO MOKYKLAI

Kreipiamės į visus mokinių tėvelius, fizinius ar juridinius asmenis ir į tuos, kurie neabejingi meno mokyklai

Prašome iki 2 procentų savo pajamų mokesčio skirti Kalvarijos meno mokyklai. Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja. 2013 metais iki gegužės 1 d. užpildžius formą FR0512 versija 02, Jūsų 2 procentai nuo praeitais metais valstybei JAU SUMOKĖTO pajamų mokesčio, bus pervesti mokyklai. Jeigu šia teise nepasinaudosite, pinigai tiesiog liks valstybės biudžete. Įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai, prisidės prie mūsų mokyklos ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo. Iš anksto esame dėkingi tiems, kurie šiais metais perves 2 procentus pajamų mokesčio Kalvarijos meno mokyklai. Nusprendę skirti iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio dalį Kalvarijos meno mokyklai, turite užpildyti bei pateikti FR0512 formos (02 versija) prašymą.

2% GPM paramos skyrimui reikalingą FR0512 formą (02 versija) galite rasti:

  • Paspaudę šią nuorodą (jei formą atspausdinsite ir pildysite duomenis įrašydami ranka) FR0512 forma (02 versija) 
  • Pildant elektroniniu būdu, jums reikės apsilankyti ir prisiregistruoti EDS (Elektroninės deklaravimo sistemos puslapyje).

Pildydami FR0512 formą (02 versiją) didžiosiomis raidėmis, įrašykite:  1 laukelyje - savo asmens kodą, 2 laukelyje - telefono kodą ir numerį, 3V laukelyje - vardą, 3P laukelyje - pavardę, 4 laukelyje - adresą,  5 laukelyje – 2012, 6S laukelį pažymėti ženklu „X“, E1 laukelyje – skaičių 2, E2 laukelyje – 191812635 (mokyklos identifikacinis numeris (kodas)), E3 laukelyje – mokesčio dalies paskirtį (mokyklos pavadinimą),  E4 laukelyje - prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (procentais), E5 laukelyje - mokesčio dalį galima skirti iki 2015 metų.

Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos (02 versija) taisyklės.

Prašymas Valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti pateiktas tokiais būdais: 

1. Įteiktas tiesiogiai.

2.  Atsiųstas paštu.

3.  Elektroniniu būdu. Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą) arba sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose gali prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos ir prašymą FR0512 forma (02 versija) pateikti internetu.