Darbuotojai

Zina Grabauskienė, vyr. buhalterė                                

Tel. (8~343) 21 093, el. paštas cimerzin@gmail.com

Loreta Glodienė, administratorė-sekretorė                              

Tel. (8~343) 21 093, el.paštas  loreta2008@gmail.com  

Erika Jasenauskienė, archyvarė-budinti

Tel. (8~343) 21 093, el.paštas  jasenauskiene.erixas.erika36@gmail.com

Gintaras Bradaitis, instrumentų derintojas

Stasys Paulionis, kiemsargis-darbininkas

Vida Šuerienė, valytoja