Mokytojai

2018-02-02

 

Mokytojai:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

1.

Rolandas Botyrius

Trimito vyresnysis mokytojas

aukštasis

2.

Juozas Ciprisevičius

Direktorius, pučiamųjų orkestro mokytojas, mokytojų atestacijos komisijos pirmininkas

aukštasis

3.

Laima Danauskaitė

Choreografijos mokytoja metodininkė

aukštesnysis

4.

Janina Jundulienė

Fortepijono vyresnioji mokytoja, mokytojų atestacijos komisijos narė

aukštasis

5.

Dalia Kerevičienė

Muzikos rašto ir kultūros pažinimo, dainavimo mokytoja metodininkė

aukštasis

6.

Irma Krakauskienė

Solfedžio vyresnioji mokytoja, koncertmeisterė, metodinės grupės vadovė, mokyklos tarybos narė

aukštasis

7.

Regina Mačiulskienė

Kanklių mokytoja metodininkė, metodinės grupės vadovė

aukštasis

8.

Sigita Maldžiūtė Valaitienė

Akordeono mokytoja metodininkė

aukštasis

9.

Loreta Mikšienė

Fleitos vyresnioji mokytoja, metodinės grupės vadovė, mokytojų tarybos sekretorė

aukštesnysis

10.

Ilona Mockevičienė

Smuiko vyresnioji mokytoja

aukštesnysis

11.

Vanda Ramanauskaitė

Fortepijono vyresnioji mokytoja, mokytojų atestacijos komisijos sekretorė, mokyklos tarybos narė

aukštasis

12.

Edmantas Rėkus

Koncertmeisteris

aukštasis

13.

Evelina Sadauskienė

Choreografijos mokytoja, mokyklos tarybos narė

aukštasis

14.

Žygimantas Sinkevičius

Gitaros mokytojas

aukštasis

15.

Rita Skroblienė

Koncertmeisterė

aukštasis

16.

Remigijus Stočkus

Saksofono mokytojas metodininkas

aukštasis

17.

Ilma Šalaševičienė

Fortepijono vyresnioji mokytoja, metodinės grupės vadovė

aukštasis

18.

Arūnas Šerpytis

Mušamųjų instrumentų mokytojas,

vyr. koncertmeisteris

aukštasis

19.

Ilona Šidlauskienė

Dailės mokytoja metodininkė

aukštasis

20.

Albinas Venclovas

Gitaros vyr. mokytojas,

koncertmeisteris

aukštasis