Vadovai

CNV000011.jpg  MOKYKLOS DIREKTORIUS

Juozas Ciprisevičius                                                                                 

Tel./faks. (8~343) 23 045, el. paštas menas@muzikamm.lt                    

Išsilavinimas – aukštasis

1980 m. baigė Lietuvos TSR  valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto muzikos mokytojo specialybės kursą.

Iki 1994 m. dirbo muzikos mokytoju Kalvarijos vidurinėje mokykloje.

1993 m. suteikta mokytojo metodininko kvalifikacija.

1997 m. suteikta pirmoji vadovo kvalifikacinė kategorija.

2003 m. suteikta II vadovo kvalifikacinė kategorija. Vadybinio darbo stažas – 23 m.

Mokykloje dirba nuo 1994 m.

 

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Jurgita Stražnickaitė                                                                                 

Tel./faks. (8~343) 23 045, el. paštas straznickaite@gmail.com                     

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis

2000 m. baigė Šiaulių universitetą. Suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir muzikos mokytojo kvalifikacija.

2002  m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. Suteiktas muzikos edukologijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.

2004 m. suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacija.

2016 m. suteikta III vadovo kvalifikacinė kategorija.