Darbuotojai

 2020-09--08

 

Zina Grabauskienė, vyr. buhalterė                                

Tel. (8~343) 21 093, el. paštas cimerzin@gmail.com

Erika Jasenauskienė, administratorė-sekretorė                              

Tel. (8~343) 21 093, el.paštas  jasenauskiene.erixas.erika36@ gmail.com

Stasys Paulionis, kiemsargis-darbininkas

Vida Šuerienė, valytoja

Indrė Bagdanavičiūtė, ūkvedė

Tel. (8-635-46817, el. paštas indre.bagdanaviciute@gmail.com

Tomas Kugevičius, instrumentų prižiūrėtojas ir derintojas

Tel. (8-670-74178)


2021-05-10

Darbuotojų aprašai