Finansinės būklės ataskaita

 

 2021-05-10

2021 metų trijų mėnesių biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita.