Mokyklos taryba

2021-10-10

 

Mokyklos tarybos pirmininkas - l.e. p. Albinas Venclovas, darbuotojų atstovas

Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja - Irma Krakauskienė, mokytojų atstovė

Mokyklos tarybos posėdžių sekretorė - Vanda Ramanauskaitė, mokytojų atstovė

Nariai:

        Vakarė Rubinaitė, mokinių atstovė

           Milita Rukaitė, mokinių atstovė

           Andrėja Kliučinskaitė, mokinių atstovė

           Edita Kisielienė, tėvų atstovė

           Irma Zubavičienė, tėvų atstovė