Mokyklos taryba

2021-10-10

 

Mokyklos tarybos pirmininkė - l.e. p.Eglė Šitkauskienė, tėvų atstovė

Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja - Irma Krakauskienė, mokytojų atstovė

Mokyklos tarybos posėdžių sekretorė - Vanda Ramanauskaitė, mokytojų atstovė

Nariai: Albinas Venclovas, mokytojų atstovas

        Vakarė Rubinaitė, mokinių atstovė

           Milita Rukaitė, mokinių atstovė

           Andrėja Kliučinskaitė, mokinių atstovė

           Edita Kisielienė, tėvų atstovė

           Irma Zubavičienė, tėvų atstovė