Mokyklos taryba

2019-10-10

 

Mokyklos tarybos pirmininkė - Renata Vaitulionienė, tėvų atstovė

Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja - Irma Krakauskienė, mokytojų atstovė

Mokyklos tarybos posėdžių sekretorė - Vanda Ramanauskaitė, mokytojų atstovė

Nariai: Albinas Venclovas, mokytojų atstovas

           Skaiva Koskutė, mokinių atstovė

           Vilius Miliauskas, mokinių atstovas

           Gustė Adamavičiūtė, mokinių atstovė

           Eglė Lygaitienė, tėvų atstovė

           Eglė Šitkauskienė, tėvų atstovė