Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Kalvarijos meno mokyklos 2024 metų veiklos programa 2024-02-06 16:14:23 20.15 KB
2023-2024 mokslo metų ugdymo planas 2024-02-06 16:14:23 6.19 MB
2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2024-02-06 16:14:23 5.77 MB
2022 metų veiklos programa 2024-02-06 16:14:23 285.42 KB
2021-2022 m. m. ugdymo programa 2024-02-06 16:14:23 6.27 MB
Vaikų vasaros poilsio stovyklos įgyvendinimo sutartis 2024-02-06 16:14:23 2.15 MB
Kalvarijos meno mokyklos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2024-02-06 16:14:23 1.2 MB
Strateginiai planai
2021-2024 m. m. strateginis planas 2023-11-21 15:03:03 1.96 MB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktoriaus ataskaita 2022 m. 2.18 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2021 m. 4.92 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2019 m. 1.63 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2018 m. 3.98 MB
Kitos ataskaitos
Kalvarijos meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaita 2023-03-27 16:22:07 4.15 MB
Kalvarijos meno mokyklos 2024 metų veiklos programa

Mokyklos filosofija – „Ne jėga, o atkaklumas nulemia didelių darbų įvykdymą“ (S. Johnson).

Mokyklos misija – Kalvarijos meno mokykla – harmoninga ir demokratiška meninio ugdymo institucija, teikianti neformaliojo švietimo paslaugas, ugdanti atsakingą ir savarankiškai kūrybišką asmenybę, suteikianti pradinę meninę kompetenciją, ugdanti savarankiškumą ir iniciatyvumą mokant ugdytinius bendrauti ir bendradarbiauti.

20.11 KB
Ugdymo programos
Mėgėjų ugdymo programa suaugusiems 2022 m. 2023-05-23 15:03:13 823.31 KB
Pradinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa 2015 m. 2023-05-23 15:03:13 2.57 MB
Pagrindinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa 2015 m. 2023-05-23 15:03:13 2.78 MB
Išplėstinio šokio neformaliojo švietimo ugdymo programa 2015 m. 2023-05-23 15:03:13 1.19 MB
Išplėstinio muzikinio neformaliojo švietimo ugdymo programa 2015 m. 2023-05-23 15:03:14 2.14 MB
Pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa 2015 m. 2023-05-23 15:03:14 2.25 MB
Muzikos mėgėjų neformaliojo švietimo ugdymo programa 2015 m. 2023-05-23 15:03:14 2.51 MB
Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa 2015 m. 2023-05-23 15:03:14 7.68 MB
Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa 2015 m. 2023-05-23 15:03:14 7.88 MB