Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

Mokyklos vizija – meninės ir profesinės kompetencijos pagrindu plėtoti kūrybinius, meninius, estetinius gebėjimus socialiniame ir kultūriniame gyvenime.

Mokyklos misija – Kalvarijos meno mokykla – tai vaiko kūrybiškumą ir įvairius gebėjimus puoselėjanti įstaiga, lavinanti moksleivių vokalinius, choreografinius, dailės gebėjimus, mokanti groti pasirinktais instrumentais, ugdanti auklėtinių meninį skonį, formuojanti kolektyvinio muzikavimo įgūdžius, rengianti koncertus mokykloje ir už jos ribų..

Mokyklos tikslas - tenkinti mokinių pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Mokyklos uždaviniai:

 1. Skatinti moksleivių saviraišką, atskleisti prigimtines galias ir gebėjimus, ugdyti kūrybiškumą, profesinio muzikavimo įgūdžius, formuoti ir puoselėti dorovines, kultūrines, patriotines nuostatas.
 2. Siekti, kad mokykla būtų aktyvus regiono židinys, garantuojantis nuolatinį visapusišką kultūrinį gyvenimą, visuomeninio gyvenimo dinamiką bei pokyčius.
 3. Sudaryti sąlygas bendruomenės kūrybinei veiklai, plėtoti demokratinius santykius, laiduoti atvirumą, sukaupto kūrybinio ir metodinio patyrimo sklaidą, ryšius su giminiško profilio institucijomis.
 4. Derinti ugdymo turinį su mokiniu, taikyti įvairius mokymo, mokymosi, būdus ir tempą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 12.10 – 12.55
 • 2. 13.00 – 13.45
 • 3. 13.50 – 14.35
 • 4. 14.40 – 15.25
 • 5. 15.30 – 16.15
 • 6. 16.20 – 17.05
 • 7. 17.10 – 17.55
 • 8. 18.00 – 18.45
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!