Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Meno mokyklos nuostatai 2021 m. 2023-03-26 20:35:44 261.88 KB
Tvarkų aprašai
Kalvarijos meno mokyklos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-03-27 16:33:23 4.13 MB
Kalvarijos meno mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-10-16 21:40:21 3.67 MB
Kalvarijos meno mokyklos tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas 2022 m. 2023-03-27 16:17:44 2.29 MB
Taisyklės
Kalvarijos meno mokyklos darbo tvarkos taisyklės 2018 m. 2023-03-27 16:19:01 2.73 MB
Pareigybių aprašymai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Kalvarijos meno mokyklos 2024 metų veiklos programa 2024-02-06 16:14:23 20.15 KB
2023-2024 mokslo metų ugdymo planas 2024-02-06 16:14:23 6.19 MB
2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2024-02-06 16:14:23 5.77 MB
2022 metų veiklos programa 2024-02-06 16:14:23 285.42 KB
2021-2022 m. m. ugdymo programa 2024-02-06 16:14:23 6.27 MB
Vaikų vasaros poilsio stovyklos įgyvendinimo sutartis 2024-02-06 16:14:23 2.15 MB
Kalvarijos meno mokyklos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2024-02-06 16:14:23 1.2 MB
Strateginiai planai
2021-2024 m. m. strateginis planas 2023-11-21 15:03:03 1.96 MB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktoriaus ataskaita 2022 m. 2.18 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2021 m. 4.92 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2019 m. 1.63 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2018 m. 3.98 MB
Kitos ataskaitos
Kalvarijos meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaita 2023-03-27 16:22:07 4.15 MB
Kalvarijos meno mokyklos 2024 metų veiklos programa

Mokyklos filosofija – „Ne jėga, o atkaklumas nulemia didelių darbų įvykdymą“ (S. Johnson).

Mokyklos misija – Kalvarijos meno mokykla – harmoninga ir demokratiška meninio ugdymo institucija, teikianti neformaliojo švietimo paslaugas, ugdanti atsakingą ir savarankiškai kūrybišką asmenybę, suteikianti pradinę meninę kompetenciją, ugdanti savarankiškumą ir iniciatyvumą mokant ugdytinius bendrauti ir bendradarbiauti.

20.11 KB
Ugdymo programos
Mėgėjų ugdymo programa suaugusiems 2022 m. 2023-05-23 15:03:13 823.31 KB
Pradinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa 2015 m. 2023-05-23 15:03:13 2.57 MB
Pagrindinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa 2015 m. 2023-05-23 15:03:13 2.78 MB
Išplėstinio šokio neformaliojo švietimo ugdymo programa 2015 m. 2023-05-23 15:03:13 1.19 MB
Išplėstinio muzikinio neformaliojo švietimo ugdymo programa 2015 m. 2023-05-23 15:03:14 2.14 MB
Pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa 2015 m. 2023-05-23 15:03:14 2.25 MB
Muzikos mėgėjų neformaliojo švietimo ugdymo programa 2015 m. 2023-05-23 15:03:14 2.51 MB
Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa 2015 m. 2023-05-23 15:03:14 7.68 MB
Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa 2015 m. 2023-05-23 15:03:14 7.88 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-25 10:53:00 3.01 MB
2023 m.
2023 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-21 14:53:15 3.27 MB
2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-12 11:12:55 14.45 MB
2023 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 3.3 MB
2023 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 09:23:15 4.19 MB
2022 m.
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-08 18:15:12 16.01 MB
2022 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-08 18:11:58 3.37 MB
2022 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-08 18:12:08 3.26 MB
2022 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-08 18:13:35 3.3 MB
2021 m.
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-26 20:28:37 17.57 MB
2021 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-26 20:28:37 3.44 MB
2021 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-26 20:28:37 2.86 MB
2021 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-26 20:28:37 3.48 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2023-05-10 19:34:06 6.87 MB
2023 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2024-03-18 15:39:12 4.07 MB
2022 m.
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-10 19:36:03 7.91 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2023-05-10 19:32:05 6.59 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2023-05-10 19:32:05 2.64 MB
2022 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2023-05-10 19:32:05 3.33 MB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2023-03-26 20:32:41 4.64 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita. 2023-03-26 20:25:22 5.31 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2023-03-26 20:25:29 3.68 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2023-03-26 20:25:43 4.14 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Kalvarijos meno mokyklos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2024-02-06 16:14:23 1.2 MB
Kalvarijos meno mokyklos korupcijos prevencijos programa 2021 m. 2023-03-27 16:24:56 2.01 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Kalvarijos meno mokyklos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-03-27 16:33:23 4.13 MB
Kalvarijos meno mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-10-16 21:40:21 3.67 MB
Kiti failai Atnaujinta Dydis
Reorganizavimo sąlygos 2024-02-19 07:57:30 2.89 MB
1,2 % parama Atnaujinta Dydis
2021 m. programos sąmata 2023-03-27 16:08:17 864.94 KB
Gaunamos paramos naudojimo veiklos audito ataskaitos projekto dalis Kalvarijos meno mokyklos 2021 m. 2023-03-27 16:08:17 2.13 MB
1,2 procentu GMP (Gyventojų pajamų mokesčio) gautų pagal LR labdaros ir paramos įsistatymą gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-03-27 16:08:17 687.47 KB
Ataskaita už 2020 metus 2023-03-27 16:08:17 78.7 KB
Mokestis už vaikų mokymą Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl mokesčio už ugdymą Kalvarijos meno mokykloje nustatymo 2019 m. 2023-03-27 16:37:55 581.03 KB