Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos ir kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas
1.

Rolandas Botyrius

Trimito vyresnysis mokytojas

Aukštasis
2.

Egidijus Bičkus

Dailės mokytojas metodininkas

Aukštesnysis
3 Eglė Čaplinskienė Koncertmeisterė  
4.

Laima Danauskaitė

Choreografijos mokytoja metodininkė

Aukštasis
5.

Janina Jundulienė

Fortepijono vyresnioji mokytoja

Aukštasis
6.

Dalia Kerevičienė

Muzikos rašto ir kultūros pažinimo, dainavimo mokytoja metodininkė

Aukštasis
7.

Irma Krakauskienė

Solfedžio vyresnioji mokytoja, koncertmeisterė

Aukštasis
8.

Regina Mačiulskienė

Kanklių mokytoja metodininkė

Aukštasis
9.

Sigita Maldžiūtė Valaitienė

Akordeono mokytoja metodininkė

Aukštasis
10.

Loreta Mikšienė

Fleitos vyresnioji mokytoja

Aukštasis
11.

Edmantas Rėkus

Gitaros mokytojas metodininkas

Aukštasis
12.

Evelina Eidukevičienė

Choreografijos mokytoja

Aukštasis
13.

Ugnė Stasiukynaitė

Fortepijono mokytoja

Aukštasis
14.

Rita Skroblienė

Koncertmeisterė, smuiko mokytoja

Aukštasis
15.

Remigijus Stočkus

Saksofono mokytojas metodininkas

Aukštasis
16.

Ilma Šalaševičienė

Fortepijono mokytoja metodininkė

Aukštesnysis
17.

Arūnas Šerpytis

Mušamųjų instrumentų mokytojas, vyr. koncertmeisteris

Aukštesnysis
18.

Ilona Šidlauskienė

Dailės mokytoja metodininkė

Aukštasis
19.

Albinas Venclovas

Dainavimo vyresnysis mokytojas, koncertmeisteris, mokyklos tarybos narys

Aukštasis

Pareigybių aprašymai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 12.10 – 12.55
 • 2. 13.00 – 13.45
 • 3. 13.50 – 14.35
 • 4. 14.40 – 15.25
 • 5. 15.30 – 16.15
 • 6. 16.20 – 17.05
 • 7. 17.10 – 17.55
 • 8. 18.00 – 18.45
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!