Ugdymo organizavimas

2023-2024 mokslo metai

Mokslo metų pradžia 2023 m. rugsėjo 1 d., mokslo metų pabaiga - 2024 m. gegužės 31 d. (birželio - rugpjūčio mėnesiais su ugdytiniais gali būti vykdoma projektinė - koncertinė veikla, vykstama į šventes, festivalius, konkursus, parodas ir kt.), suderinus laiką su tėvais (globėjais)).

Ugdymosi procesas skirstomas pusmečiais

 • I pusmetis 2023-09-01 iki 2023-12-31.
 • II pusmetis 2024-0l-01 iki 2024-05-31.
 • Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė - 34 savaites.
 • Mokykla dirba penkias dienas per savaite.
 • Ugdymo proceso metu ugdytiniai turi atostogas.
 • Ugdytinių atostogos derinamos prie bendrojo ugdymo mokyklų atostogų.

Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingą epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamų ligų išplitimo Kalvarijos mieste, taip pat esant oro temperatūrai 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai 6-12 klasių (pagal bendrojo ugdymo mokyklą) mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Mokyklos direktorius, suderinęs su mokyklos taryba, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 12.10 – 12.55
 • 2. 13.00 – 13.45
 • 3. 13.50 – 14.35
 • 4. 14.40 – 15.25
 • 5. 15.30 – 16.15
 • 6. 16.20 – 17.05
 • 7. 17.10 – 17.55
 • 8. 18.00 – 18.45
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!