Naujienos

2021-04-26

 

 

Sveikiname konkursų dalyvius.

 

 

 

2020-05-29

 

 XXXII  LAIDOS MOKINIAI IR MOKYTOJAI

 

 1m0ddzv9SOhiEXNSJ3DWcpJjmC7GV_x_NKZOsAsUevU2PQzXezK72Jn96cQfMe0W1F-lYKe9XLtzrg=w1446-h896.jpg

2019-05-31

XXXI laidos mokiniai ir mokytojai

 IMG_20190530_173212.jpg

 

 

2009-09-01

Nenuilstamai skuba visagalis Laikas, praeičiai palikdamas mūsų darbus bei svajones. Žmogus yra bejėgis jį sustabdyti ar sulėtinti, bet savo menine, kūrybine veikla jis gali jį nuspalvinti bei pagražinti.

Nepastebimai prabėgo 25 metai, kuriuos laikas padovanojo mūsų muzikos mokyklai. Tuos metus galima palyginti su dvidešimt penkių dalių nuostabia muzikine pasaka, kurios kiekviena dalis buvo kantriai ir su meile kuriama ilgus metus, o šių pasakų herojai – buvo ir esami mokyklos moksleiviai bei pedagogai. Vaiko siela iš prigimties atverta gėriui ir grožiui, gal todėl jis taip noriai pats ar tėvų padedamas ieško takelio į meno pasaulį. Džiugu, kad takeliu į muzikos mokyklą skuba 180 jaunųjų muzikos, dainos, choreografijos ir dailės meno mylėtojų, kuriuos su meile ir dėmesiu pasitinka 21 aukštos kvalifikacijos pedagogas, 3 iš jų buvę mūsų mokyklos auklėtiniai.

Mokyklos prioritetas yra gera ugdomojo proceso kokybė, leidžianti kūrybiniame procese atsiskleisti vaikų meninei prigimčiai, garantuojanti ugdymo proceso tęstinumą aukštesnėse muzikinio, meninio ugdymo institucijose, suteikianti galimybę aktyvinti bei turtinti savivaldybės kultūrinį gyvenimą, reprezentuoti savivaldybę šalyje ir užsienyje.

Su pagarba ir dėkingumu prisimename visus mokytojus, dirbusius mokykloje, bei moksleivius, lankiusius mūsų mokyklą, festivalių bei konkursų laureatus ir, žinoma, tuos, kurie pasirinko muzikinio profesionalo kelią.

Laimingi vaikai, radę takelį į muzikos mokyklą, bet dar laimingesni mokytojai, galėdami išugdyti kuriančius ir atvirus menui žmones, nuo kurių dvasinės šviesos ir šilumos bus gera ir šviesu šalia jų esantiems.

Kuo geriausios sėkmės visiems tiems, kuriems šiandieninė Kalvarijos meno mokyklos šventė – svarbus įvykis, kuo geriausios sėkmės visiems, kurių dėka daugėja žmonių, kuriančių, puoselėjančių bei suprantančių gėrį ir grožį.

Mokyklos direktorius

Juozas Ciprisevičius

 

 Choreografijos skyrius

1994 metais savo veiklą pradėjo choreografijos skyrius. Šokio meno mokinius moko mokytoja metodininkė Laima Danauskaitė ir mokytoja Evelina Sadauskienė. Mokiniai mokosi klasikinio, lietuvių liaudies sceninio, lietuvių liaudies papročių ir folklorinio, buitinio, pramoginio-šiuolaikinio ir kitų tautų šokio pagrindų, muzikos rašto ir kultūrinio pažinimo, groja pasirinktu instrumentu.

Mokyklos šokėjai aktyviai koncertuoja savivaldybės, apskrities, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.

Šiuo metu skyriuje mokosi 70 mokinių. Koncertmeisteriais dirba vyr. mokytojas Albinas Venclovas, mokytoja Rita Kabelkaitė, mokytojas metodininkas Edmantas Rėkus.

                                                

                                             Pučiamųjų skyrius

Mokykloje mokoma groti fleita (vyr. mokytoja Loreta Mikšienė), trimitu (vyr. mokytojas Rolandas Botyrius) ir saksofonu (mokytojas metodininkas Remigijus Stočkus). Mokykloje yra du saksofonininkų ansambliai (vad. Remigijus Stočkus), mokiniai groja pučiamųjų orkestre, kuriam vadovauja mokyklos direktorius Juozas Ciprisevičius. Ugdytinius ir mokytojus vienija bendra aktyvi veikla: įvairūs renginiai, festivaliai, konkursai.

Trimitininkas D. Sukackas X-ajame J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais instrumentais konkurse laimėjo 1-ąją vietą. XII-ajame J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurse saksofonininkas P. Viganauskas laimėjo 3-iąją vietą.

 

 

                                          Dailės skyrius

Dailės skyrius ugdymo veiklą pradėjo 2003 m. Meninės kūrybos paslaptis mokiniams atskleidžia mokytoja metodininkė Ilona Šidlauskienė. Ugdymo programa apima tapybą, piešimą, kompoziciją, skulptūrą, dailės istoriją ir projektinę veiklą.

Remiantis įgyta mokinio patirtimi ir gebėjimais skatinama vaiko kūrybinė meninė raiška. Pedagogų kūrybinės veiklos, žinių ir gebėjimų dėka ugdytiniams suteikiami meninės ir estetinės kompetencijos pagrindai. Dailės skyriaus mokiniai – įvairių konkursų nugalėtojai.

 

                                             Fortepijono skyrius 

Fortepijono specialybės mokiniams suteikta galimybė išmokti skambinti fortepijonu, susipažinti su įvairių epochų kompozitorių kūriniais bei pajusti muzikavimo džiaugsmą. Groti fortepijonu moko vyr. mokytojos Vanda Ramanauskaitė, Ilma Šalaševičienė, Jelena Liankaytenė, Janina Jundulienė. Mokiniai aktyviai koncertuoja įvairiuose mokyklos, savivaldybės, apskrities ir respublikiniuose renginiuose (festivaliuose, konkursuose), kartu su kitų apskričių meno ir muzikos mokyklų fortepijono specialybės mokytojais ir mokiniais dalyvauja projektinėje veikloje.

 Dainavimo skyrius

 Dainavimo pamokose mokoma taisyklingo, meniško ir profesionalaus dainavimo, rengiamos mokomosios bei koncertinės programos. Mokiniai dainuoja įvairaus stiliaus vokalinius kūrinius, kuria ir viešai atlieka savo kūrybos dainas. Dainuoti, muzikos rašto bei kultūros pažinimo moko ir jaunučių chorui vadovauja mokytoja Dalia Straleckaitė, jaunių chorui vadovauja mokytojas metodininkas Juozas Ciprisevičius, solfedžiuoti moko vyr. mokytoja Irma Krakauskienė.

 

Smuiko skyrius 

Smuiku groti moko vyr. mokytoja Ilona Mockevičienė. Pagrindiniai ugdymo programos uždaviniai yra vaikų meninio, muzikinio skonio lavinimas ir grojimo smuiko instrumentu specifika. Mokiniai atlieka lietuvių ir kitų šalių kompozitorių kūrinius, susipažįsta su įvairių epochų atlikimo stiliais. Vienas iš pagrindinių prioritetų yra mokinių koncertinė veikla, todėl didelis dėmesys skiriamas ansambliniam muzikavimui.

 

 Kanklių skyrius

Kanklėmis groti moko ir pati aktyviai koncertuoja vyr. mokytoja Regina Mačiulskienė. Mokytoja stengiasi, kad vaikų veikla būtų įdomi ir prasminga. Kartu su mokiniais dalyvauja įvairiuose festivaliuose, konkursuose, dainų šventėse, projektinėje veikloje.

 Akordeono skyrius

Kalvarijos meno mokykloje akordeonu mokoma groti nuo pat mokyklos įsikūrimo pradžios. Pirmoji akordeono mokytoja buvo V. Biveinienė. Vėliau šiuo instrumentu groti mokė R. Kuleševičiūtė (buvusi mokyklos direktorė), I. Šerpytienė, A. Šerpytis, N. Jakimavičienė. Šiuo metu dirba vyr. mokytoja Sigita Maldžiūtė-Valaitienė (buvusi šios mokyklos 1-osios laidos absolventė) ir vyr. mokytojas A. Venclovas.

Mokyklos akordeonininkai yra dažni įvairių koncertų, kultūrinių-meninių renginių, apskrities ir respublikinių festivalių bei dainų švenčių dalyviai.