Naujienos

2021-10-14

 

Kalvarijos meno mokykla (biudžetinė įstaiga; Vytauto g. 11, 69216 Kalvarija, kodas 191812635) skelbia konkursą sekretoriaus - administratoriaus (darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį 1 etato) pareigoms (lygis-C) užimti. Darbo krūvis 40 val. per savaitę.

Sekretoriaus - administratoriaus darbo pobūdis:

Personalo bei mokinių veiklos dokumentų ruošimas, administravimas, archyvavimas; gautų dokumentų ir informacijos sisteminimas, jos perdavimas vykdytojams; darbas su duomenų bazėmis; informacijos paieška ir sisteminimas; darbas su lankytojais; vadovų deleguotų užduočių atlikimas.

Reikalavimai pretendentams:

Panašaus darbo patirtis; puikus raštvedybos ir darbo organizavimo išmanymas; anglų kalbos 9raštu, žodžiu) – privalumas; puikūs darbo įgūdžiai kompiuteriu (Ms Office -Exsel, Word); atsakingumas, nuovokumas, puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, kruopštumas; iniciatyvumas, gebėjimas paskirstyti dėmesį ir prioritetus.

Papildomi reikalavimai: nekonfliktiškumas.

Pretendento atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentas privalo pateikti:

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtintą dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas .

Pretendentų dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2021 m. spalio 14 d. iki 2021 m. lapkričio 15 d. 14.00 val. Meno mokyklos raštinėje (II aukštas).

Apie atrankos datą ir laiką pretendentai informuojami asmeniškai.

Informacija teikiama tel. 8-343-23045

 

 

2021-10-13

Kalvarijos meno mokykla (biudžetinė įstaiga; Vytauto g. 11, 69216 Kalvarija, kodas 191812635) skelbia konkursą vyr. buhalterio (darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį 0,5-1 etato) pareigoms (lygis-A) užimti. Darbo krūvis 20-40 val. per savaitę. Pareiginės algos koeficientas -6,5.

Vyr. buhalteris privalo organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir įforminimą. Taip pat tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas įstaigos nuostatuose, pareigybės aprašyme, darbo tvarkos taisyklėse.

Reikalavimai pretendentams:

Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybės viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atsakomybę, gebėti juos taikyti praktiškai;

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, profesijos darbo 3 metų patirtį;

Mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programa ,,Finas“ pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), darbo užmokesčio apskaitos programa ,,FINGALA“ ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS) – privalumas;

Gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);

Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;

Papildomi reikalavimai: atsakingumas, pareigingumas, nekonfliktiškumas:

Pretendento atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentas privalo pateikti:

Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtintą dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas .

Pretendentų dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2021 m. spalio 13 d. iki 2021 m. lapkričio 12 d. 14.00 val. Meno mokyklos raštinėje (II aukštas).

Apie atrankos datą ir laiką pretendentai informuojami asmeniškai.

Informacija teikiama tel. 8-343-23045

 

 

 2021-09-28

Sveikiname kanklininkių trio.

 

 

2021-06-22

Kanklininkių pasiekimai Prancūzijoje.

 

 

 

2021-06-01

                KALVARIJOS MENO MOKYKLA

KVIEČIA 2021-2022 MOKSLO METAIS MOKYTIS:

 

Muzikos skyriuje:

fortepijono, kanklių, akordeono, gitaros, smuiko, saksofono,

trimito, fleitos, varinių pučiamųjų, mušamųjų instrumentų, sintezatoriaus, dainavimo.

Dailės skyriuje: piešimo, tapybos, skulptūros, kompozicijos.

Choreografijos skyriuje: pramoginio, šiuolaikinio,

klasikinio, sceninio, lietuvių liaudies šokio.

Prašymai priimami iki rugsėjo 7 d. mokyklos raštinėje, adresu:

Vytauto g. 11, Kalvarija

 

Mokyklos raštinės darbo laikas:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais: 8.00 – 17.00 val.

Penktadieniais –  8.00 - 15.45 val.

 

Priėmimas vyks:  rugpjūčio 25-30 d. ir rugsėjo 1-7 d.

Išsamesnė informacija teikiama telefonais -  (8-343) 23 045; (8-343) 21 093.

 

 

 

 

 

2021-06-01

 

Šiais metais Kalvarijos meno mokyklą baigė 8 (aštuoni) mokiniai formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą ir 8 (aštuoni) mokiniai neformaliojo švietimo ugdymo programą. Jiems buvo įteikti pažymėjimai Tarptautinės vaikų gynimo dienos paminėjimo šventėje.

Pažymėjimų įteikimo akimirkos:

 

 meras.jpg


   

 apuokas.jpg

 

kurtinys.jpg 

 

vaikai 1.jpg 

 


 

 

2021-05-13

 

Balandžio 14/23 dienomis vyko I Tarptautinis nuotolinis konkursas "Ivanovo Auksiniai Kupolai". Tarp dalyvių iš 5 šalių (Baltarusijos, Prancūzijos, Rusijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Lietuvos) dalyvavo ir Kalvarijos meno mokyklos mokiniai. Mišrusis ansamblis apdovanotas specialiu ir dovanų sertifikatu "Už tautinių tradicijų išsaugojimą


2021-05-11

 

Kalvarijos meno mokyklos mokiniai ir direktorius Juozas Ciprisevičius, sako TAIP gatvės muzikos dienai.

Susitiksime gegužės 15 d. 11 val. Vytauto g. 11, prie meno mokyklos.

Atsinešim saksofonus,trimitus, fleitas,akordeonus, kankles ir gerą nuotaiką.

Praeivius kviečiam prieiti ir pakalbėti mes - papasakosim, pagrosim, o Jūs išgirsit - kad VERTA mokytis muzikos.

 

 

2021-04-26

 

 

Sveikiname konkursų dalyvius.

 

 

 

2020-05-29

 

 XXXII  LAIDOS MOKINIAI IR MOKYTOJAI

 

 1m0ddzv9SOhiEXNSJ3DWcpJjmC7GV_x_NKZOsAsUevU2PQzXezK72Jn96cQfMe0W1F-lYKe9XLtzrg=w1446-h896.jpg

2019-05-31

XXXI laidos mokiniai ir mokytojai

 IMG_20190530_173212.jpg

 

 

2009-09-01

Nenuilstamai skuba visagalis Laikas, praeičiai palikdamas mūsų darbus bei svajones. Žmogus yra bejėgis jį sustabdyti ar sulėtinti, bet savo menine, kūrybine veikla jis gali jį nuspalvinti bei pagražinti.

Nepastebimai prabėgo 25 metai, kuriuos laikas padovanojo mūsų muzikos mokyklai. Tuos metus galima palyginti su dvidešimt penkių dalių nuostabia muzikine pasaka, kurios kiekviena dalis buvo kantriai ir su meile kuriama ilgus metus, o šių pasakų herojai – buvo ir esami mokyklos moksleiviai bei pedagogai. Vaiko siela iš prigimties atverta gėriui ir grožiui, gal todėl jis taip noriai pats ar tėvų padedamas ieško takelio į meno pasaulį. Džiugu, kad takeliu į muzikos mokyklą skuba 180 jaunųjų muzikos, dainos, choreografijos ir dailės meno mylėtojų, kuriuos su meile ir dėmesiu pasitinka 21 aukštos kvalifikacijos pedagogas, 3 iš jų buvę mūsų mokyklos auklėtiniai.

Mokyklos prioritetas yra gera ugdomojo proceso kokybė, leidžianti kūrybiniame procese atsiskleisti vaikų meninei prigimčiai, garantuojanti ugdymo proceso tęstinumą aukštesnėse muzikinio, meninio ugdymo institucijose, suteikianti galimybę aktyvinti bei turtinti savivaldybės kultūrinį gyvenimą, reprezentuoti savivaldybę šalyje ir užsienyje.

Su pagarba ir dėkingumu prisimename visus mokytojus, dirbusius mokykloje, bei moksleivius, lankiusius mūsų mokyklą, festivalių bei konkursų laureatus ir, žinoma, tuos, kurie pasirinko muzikinio profesionalo kelią.

Laimingi vaikai, radę takelį į muzikos mokyklą, bet dar laimingesni mokytojai, galėdami išugdyti kuriančius ir atvirus menui žmones, nuo kurių dvasinės šviesos ir šilumos bus gera ir šviesu šalia jų esantiems.

Kuo geriausios sėkmės visiems tiems, kuriems šiandieninė Kalvarijos meno mokyklos šventė – svarbus įvykis, kuo geriausios sėkmės visiems, kurių dėka daugėja žmonių, kuriančių, puoselėjančių bei suprantančių gėrį ir grožį.

Mokyklos direktorius

Juozas Ciprisevičius

 

 Choreografijos skyrius

1994 metais savo veiklą pradėjo choreografijos skyrius. Šokio meno mokinius moko mokytoja metodininkė Laima Danauskaitė ir mokytoja Evelina Sadauskienė. Mokiniai mokosi klasikinio, lietuvių liaudies sceninio, lietuvių liaudies papročių ir folklorinio, buitinio, pramoginio-šiuolaikinio ir kitų tautų šokio pagrindų, muzikos rašto ir kultūrinio pažinimo, groja pasirinktu instrumentu.

Mokyklos šokėjai aktyviai koncertuoja savivaldybės, apskrities, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.

Šiuo metu skyriuje mokosi 70 mokinių. Koncertmeisteriais dirba vyr. mokytojas Albinas Venclovas, mokytoja Rita Kabelkaitė, mokytojas metodininkas Edmantas Rėkus.

                                                

                                             Pučiamųjų skyrius

Mokykloje mokoma groti fleita (vyr. mokytoja Loreta Mikšienė), trimitu (vyr. mokytojas Rolandas Botyrius) ir saksofonu (mokytojas metodininkas Remigijus Stočkus). Mokykloje yra du saksofonininkų ansambliai (vad. Remigijus Stočkus), mokiniai groja pučiamųjų orkestre, kuriam vadovauja mokyklos direktorius Juozas Ciprisevičius. Ugdytinius ir mokytojus vienija bendra aktyvi veikla: įvairūs renginiai, festivaliai, konkursai.

Trimitininkas D. Sukackas X-ajame J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais instrumentais konkurse laimėjo 1-ąją vietą. XII-ajame J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurse saksofonininkas P. Viganauskas laimėjo 3-iąją vietą.

 

 

                                          Dailės skyrius

Dailės skyrius ugdymo veiklą pradėjo 2003 m. Meninės kūrybos paslaptis mokiniams atskleidžia mokytoja metodininkė Ilona Šidlauskienė. Ugdymo programa apima tapybą, piešimą, kompoziciją, skulptūrą, dailės istoriją ir projektinę veiklą.

Remiantis įgyta mokinio patirtimi ir gebėjimais skatinama vaiko kūrybinė meninė raiška. Pedagogų kūrybinės veiklos, žinių ir gebėjimų dėka ugdytiniams suteikiami meninės ir estetinės kompetencijos pagrindai. Dailės skyriaus mokiniai – įvairių konkursų nugalėtojai.

 

                                             Fortepijono skyrius 

Fortepijono specialybės mokiniams suteikta galimybė išmokti skambinti fortepijonu, susipažinti su įvairių epochų kompozitorių kūriniais bei pajusti muzikavimo džiaugsmą. Groti fortepijonu moko vyr. mokytojos Vanda Ramanauskaitė, Ilma Šalaševičienė, Jelena Liankaytenė, Janina Jundulienė. Mokiniai aktyviai koncertuoja įvairiuose mokyklos, savivaldybės, apskrities ir respublikiniuose renginiuose (festivaliuose, konkursuose), kartu su kitų apskričių meno ir muzikos mokyklų fortepijono specialybės mokytojais ir mokiniais dalyvauja projektinėje veikloje.

 Dainavimo skyrius

 Dainavimo pamokose mokoma taisyklingo, meniško ir profesionalaus dainavimo, rengiamos mokomosios bei koncertinės programos. Mokiniai dainuoja įvairaus stiliaus vokalinius kūrinius, kuria ir viešai atlieka savo kūrybos dainas. Dainuoti, muzikos rašto bei kultūros pažinimo moko ir jaunučių chorui vadovauja mokytoja Dalia Straleckaitė, jaunių chorui vadovauja mokytojas metodininkas Juozas Ciprisevičius, solfedžiuoti moko vyr. mokytoja Irma Krakauskienė.

 

Smuiko skyrius 

Smuiku groti moko vyr. mokytoja Ilona Mockevičienė. Pagrindiniai ugdymo programos uždaviniai yra vaikų meninio, muzikinio skonio lavinimas ir grojimo smuiko instrumentu specifika. Mokiniai atlieka lietuvių ir kitų šalių kompozitorių kūrinius, susipažįsta su įvairių epochų atlikimo stiliais. Vienas iš pagrindinių prioritetų yra mokinių koncertinė veikla, todėl didelis dėmesys skiriamas ansambliniam muzikavimui.

 

 Kanklių skyrius

Kanklėmis groti moko ir pati aktyviai koncertuoja vyr. mokytoja Regina Mačiulskienė. Mokytoja stengiasi, kad vaikų veikla būtų įdomi ir prasminga. Kartu su mokiniais dalyvauja įvairiuose festivaliuose, konkursuose, dainų šventėse, projektinėje veikloje.

 Akordeono skyrius

Kalvarijos meno mokykloje akordeonu mokoma groti nuo pat mokyklos įsikūrimo pradžios. Pirmoji akordeono mokytoja buvo V. Biveinienė. Vėliau šiuo instrumentu groti mokė R. Kuleševičiūtė (buvusi mokyklos direktorė), I. Šerpytienė, A. Šerpytis, N. Jakimavičienė. Šiuo metu dirba vyr. mokytoja Sigita Maldžiūtė-Valaitienė (buvusi šios mokyklos 1-osios laidos absolventė) ir vyr. mokytojas A. Venclovas.

Mokyklos akordeonininkai yra dažni įvairių koncertų, kultūrinių-meninių renginių, apskrities ir respublikinių festivalių bei dainų švenčių dalyviai.