Mokesčio už vaikų mokymą ir instrumentų nuomą įkainiai

2019-10-11

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ KALVARIJOS MENO MOKYKLOJE NUSTATYMO

2019 m. birželio 13 d. T- 112

Kalvarija

 

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 37 p., 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos įstatymo 15 str. 2 d., 70 str. 9 d., atsižvelgdama į Kalvarijos meno mokyklos 2019-05-06 raštą Nr. D 3 -19 ,,Dėl mokesčio už vaikų neformalųjį ugdymą Kalvarijos meno mokykloje", Kalvarijos savivaldybės taryba         n u s p r e n d ž i a :

1. Nustatyti mokestį už ugdymą Kalvarijos meno mokykloje už kiekvieną mokslo metų mėnesį:

1.1. pradinio ir pagrindinio dailės ugdymo, pradinio ir pagrindinio choreografijos ugdymo, pradinio ir pagrindinio muzikavimo ugdymo, pradinio ir pagrindinio muzikos mėgėjų ugdymo programų mokiniams - 10,0 Eur;

1.2. išplėstino ugdymo programos mokiniams - 5,0 Eur.

2. Nustatyti už instrumento nuomą vienam mėnesiui 6,0 Eur mokestį.

3. Pripažinti netekusius galios Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimą Nr. T-49-6 ,,Dėl mokesčio už vaikų neformalųjį ugdymą Kalvarijos meno mokykloje".

4. Sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.